ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G179048
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRKLC

99AAGZ
PCN