ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL8UZ

875297
PCN | MDDS

SL8V3

875299
PCN | MDDS
875302
PCN | MDDS
875304
PCN | MDDS

SLJB2

916299
PCN | MDDS

SLJB3

916300
PCN | MDDS

SLJB8

916939
PCN | MDDS

SLJB9

916940
PCN | MDDS