ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

875302
PCN
875304
PCN

SL8UZ

875297
PCN

SL8V3

875299
PCN

SLJB2

916299
PCN

SLJB3

916300
PCN

SLJB8

916939
PCN

SLJB9

916940
PCN