ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRK51

99A5VJ
PCN
99A6W4
PCN
99A6W5
PCN
99A750
PCN