ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN/MDDS

99A6GN
PCN
99A6GP
PCN | MDDS
99A6H7
PCN
99A6H8
PCN | MDDS
99A6HC
PCN
99A6HD
PCN | MDDS
99A6HK
PCN | MDDS
99A6HN
PCN | MDDS
99A6JD
PCN
99A6JF
PCN | MDDS
99A6JJ
PCN
99A6JK
PCN | MDDS
99A91Z
PCN
99A93G
PCN | MDDS
99A93J
PCN
99A93N
PCN
99A93P
PCN