ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN

99A6GN
PCN
99A6GP
PCN
99A6H7
PCN
99A6H8
PCN
99A6HC
PCN
99A6HD
PCN
99A6HK
PCN
99A6HN
PCN
99A6JD
PCN
99A6JF
PCN
99A6JJ
PCN
99A6JK
PCN
99A91Z
PCN
99A93G
PCN
99A93J
PCN
99A93N
PCN
99A93P
PCN