ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN/MDDS

99A6GP
PCN | MDDS
99A6HC
PCN
99A6HK
PCN | MDDS
99A6HN
PCN | MDDS
99A6JK
PCN | MDDS
99A93G
PCN | MDDS
99A6H8
99A6HD
99A6JF