ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

999LWX
PCN
999M85
PCN
999M9X
PCN
999MA0
PCN
99AP9N
PCN