ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH