ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH8V

999WPP
PCN
99AFPR
PCN | MDDS
99AFV3
PCN | MDDS