ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH3P

999TKH
PCN | MDDS
99AFTR
PCN | MDDS
99AFVM
PCN | MDDS