ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGP1

999LH2
PCN

SRJ7Q

999X7L
PCN | MDDS