ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRK26

99A4K0
PCN | MDDS
99A6MP
PCN | MDDS
99A6MT
PCN | MDDS