โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900K (แคช 20M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900 (แคช 20M, สูงสุด 5.20 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900T (แคช 20M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700K (แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700T (แคช 16M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700 (แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400T(แคช 12M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400F (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400 (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600KF (แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10325 (แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105T (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105F (แคช 6M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305T (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105 (แคช 6M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305 (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100F (แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10320 (แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300 (แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300T (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100 (แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100T (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Desktop ไม่ใช่ Comet Lake เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่

ซีรี่ส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6605 (แคช 4M, 4.30 GHz) Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6505T (แคช 4M, 3.60 GHz) Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6505 (แคช 4M, 4.20 GHz) Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405 (แคช 4M, 4.10 GHz) Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405T (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6600 (แคช 4M, 4.20 GHz) Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500T (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500 (แคช 4M, 4.10 GHz) Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400 (แคช 4M, 4.00 GHz) Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400T (แคช 4M, 3.40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610