ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
HOLD
CCATS
NA
US HTS
0099NO-HTS

ข้อมูล PCN

999RTN
PCN
999RTP
PCN
999RTR
PCN
999RTT
PCN
999RTV
PCN