ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH90

999WXJ
PCN | MDDS
99A0VH
PCN | MDDS
99A0W1
PCN | MDDS