ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Computing Improvement Program

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Performance Maximizerสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10