ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRH6R

999W41
PCN
99A0V5
PCN
99A0ZX
PCN
99A5FN
PCN