ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH42

999TL2
PCN | MDDS
99A00R
PCN | MDDS
99A019
PCN | MDDS