ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH3J

999TKA
PCN | MDDS
99A00G
PCN | MDDS
99A011
PCN | MDDS