ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRH3D

999TK0
PCN
99A00N
PCN
99A017
PCN

SRH79

999W52
PCN
99A0VG
PCN
99A0W0
PCN