ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRH3C

999TJA
PCN
99A00D
PCN
99A00X
PCN

SRH78

999W51
PCN
99A0V8
PCN
99A102
PCN