ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH44

999TL4
PCN | MDDS
99A00T
PCN | MDDS
99A01C
PCN | MDDS