ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGV7

999N0A
PCN | MDDS
999PNG
PCN | MDDS
999PNM
PCN | MDDS