ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGSJ

999LZG
PCN | MDDS
999PNF
PCN | MDDS
999PNL
PCN | MDDS