ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGL3

999K4J
PCN | MDDS

SRGP4

999LHC
PCN | MDDS