ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165612
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRESZ

984729
PCN