โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 11

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900 (แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz) Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900F (แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz) Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900T (แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz) Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900KF (แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900K (แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 750

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10910 (แคช 20M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Q3'20 10 5.00 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900E (แคช 20M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900K (แคช 20M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900KF (แคช 20M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900F (แคช 20M, สูงสุด 5.20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900 (แคช 20M, สูงสุด 5.20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900T (แคช 20M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10900TE Processor (20M Cache, up to 4.60 GHz) Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700K (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF (แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz) Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700T (แคช 16M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700 (แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz) Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700F (แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz) Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700E (แคช 16M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700T (แคช 16M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700F (แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700K (แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700KF (แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700TE (แคช 16M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700 (แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400 (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 730
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400F (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500T (แคช 12M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400T (แคช 12M, สูงสุด 3.70 GHz) Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 730
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500 (แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 750

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10505 (แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500T (แคช 12M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400T(แคช 12M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400F (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500 (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400 (แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500TE (แคช 12M, สูงสุด 3.70 GHz) Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500E (แคช 12M, สูงสุด 4.20 GHz) Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105T (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305 (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305T (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) Launched Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105F (แคช 6M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10325 (แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100F (แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100T (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100 (แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300T (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300 (แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10320 (แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz) Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100E (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100TE (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630

ซีรี่ส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405T (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6505 (แคช 4M, 4.20 GHz) Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6505T (แคช 4M, 3.60 GHz) Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6605 (แคช 4M, 4.30 GHz) Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405 (แคช 4M, 4.10 GHz) Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6600 (แคช 4M, 4.20 GHz) Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400T (แคช 4M, 3.40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400 (แคช 4M, 4.00 GHz) Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500 (แคช 4M, 4.10 GHz) Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500T (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400TE (แคช 4M, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400E (แคช 4M, 3.80 GHz) Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 610