ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRG0S

999H1Z
PCN | MDDS

SRGKF

999K24
PCN | MDDS