ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRGL0

999K4F
PCN

SRGL1

999K4G
PCN

SRGP5

999LHD
PCN