ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGKW

999K47
PCN | MDDS

SRH7N

999W5W
PCN

SRJ7S

999X7N
PCN | MDDS