ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8537109150

ข้อมูล PCN/MDDS

999D4G
PCN | MDDS