ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module, Single

รหัสการสั่งซื้อ
S9232WK1HAC

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G157815L1
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999MVJ
PCN