ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

871241
PCN
871245
PCN | MDDS

SL8JC

871238
PCN

SL8JD

871244
PCN | MDDS