ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRG13

999H2F
PCN | MDDS
999J2R
PCN | MDDS
999J30
PCN | MDDS