ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRG18

999H39
PCN | MDDS
999J2W
PCN | MDDS
999J32
PCN | MDDS