ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRF7V

999APR
PCN
999F4L
PCN | MDDS
999F4R
PCN | MDDS