ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRF6Q

999A78
PCN

SRG10

999H2A
PCN
999J2A
PCN
999J2G
PCN