ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRFAA

999C3J
PCN | MDDS
999DL9
PCN | MDDS
999DLF
PCN | MDDS

SRG1A

999H3C
PCN | MDDS