ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRF6N

999A76
PCN | MDDS
999F3M
PCN | MDDS
999F3N
PCN | MDDS

SRF7W

999APT
PCN
999J4X
PCN
999J51
PCN