ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRFAC

999C3L
PCN | MDDS
999DLA
PCN | MDDS
999DLH
PCN | MDDS

SRG16

999H2J
PCN | MDDS