ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRF6M

999A75
PCN
999CVM
PCN
999CVN
PCN

SRFAH

999C3T
PCN

SRG0Z

999H29
PCN