ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G159019
US HTS
8473301140

ข้อมูล PCN/MDDS

999AW1
PCN | MDDS
999AW2
PCN