ค้นหาบอร์ดเดสก์ท็อปที่เข้ากันได้

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้ด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K Intel Desktop Compatibility Tool

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้

Intel® 300 Series Desktop Chipsets

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
Intel® B365 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® Z390 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® Q370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 6 W
Intel® H370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® B360 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® H310 Chipset Launched 5 GT/s 2.0 3.1/2.0 ใช่ 6 W
Intel® Z370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W