ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRELT

983355
PCN
984509
PCN
985083
PCN

SRG15

999H2H
PCN
999J2T
PCN
999J31
PCN