ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRELT

983355
PCN | MDDS
984509
PCN | MDDS
985083
PCN | MDDS

SRG15

999H2H
PCN | MDDS
999J2T
PCN | MDDS
999J31
PCN | MDDS