ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLNFZ

999W9J
PCN | MDDS

SLNG2

999W9K
PCN | MDDS