ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 7-10 - Windows*

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6-10 - Windows*