ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G149950
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN

964887
PCN
985978
PCN