ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SREJQ

982921
PCN | MDDS

SREJR

982922
PCN | MDDS

SRFFX

999FF9
PCN | MDDS

SRFFY

999FFA
PCN