ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® Compute Card

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Intel® Compute Card

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for CD1C32GK, CD1C64GK, CD1P64GK

Intel® HD Graphics Driver for Intel® Compute Card