โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G (แคช 8M, 3.50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G (แคช 16M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G (แคช 16M, 3.70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G (แคช 12M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G (แคช 8M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G (แคช 8M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2236 (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2234 (แคช 8M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224 (แคช 8M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276G (แคช 12M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G (แคช 12M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G (แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2134 (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2136 (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124 (แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M (แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® P630