ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

อินเทอร์เฟซผู้ใช้และไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับแพลตฟอร์ม Intel® เจนเนอเรชั่น 7 และใหม่กว่า