ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8471809000

ข้อมูล PCN

964486
PCN